"METCHEM" deklaruje jako najwyższy priorytet w swej działalności utrzymanie jakości swoich wyrobów na poziomie bezwzględnie odpowiadającym ich przydatności do spełnienia założonych i ustalonych z klientem wymagań. Priorytet ukierunkowany na pełną satysfakcję Klienta, dający szansę na stabilność i dobrą pozycję firmy na rynku realizujemy poprzez pełną odpowiedzialność kierownictwa za spełnienie norm serii IATF 16949 oraz dodatkowych wymagań Klientów. 

Właściwą organizację pracy oraz procesów zarządzania, zasadniczych i pomocniczych, proces ciągłego doskonalenia organizacji, systemu jakości, procesów i wyrobów. Zaangażowanie każdego członka firmy w rozwiązywanie problemów metodą zespołową, stworzenie atmosfery, która motywuje pracowników do osiągania celów jakości, ciągłego doskonalenia oraz promowania innowacji. Stosowanie strategii "zero wad" zapewnienie prowadzenia działalności firmy w zgodności z przepisami prawnymi, ochrony środowiska i bhp. 


certyfikat IATF-2024 PL

certyfikat IATF-2024 EN