METCHEM

Kontakt

METCHEM Spółka z o.o. 
ul. Konstytucji 3 Maja 10, 34-100 Wadowice 
email: metchem@metchem.pl

NIP: 5491980819
DUNS: 422188580
REGON: 072143210
BDO 000008210
Numer rej. KRS:
 0000071497 Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie Wydz. XII Gospodarczy KRS
Kapitał zakładowy: 6.996.000zł

Centrala
tel.:  (033) 872 15 00

Zarząd
tel.:  (033) 872 15 25

Biurowiec:
Wjazd od ul. Konstytucji 3 Maja
Pon – Pt od 8.00-16.00

Dostawy i odbiory:
Brama towarowa, wjazd od ul. Wenecja – zobacz plan 
Pon – Pt:  całą dobę

Jak dojechać ?