METCHEM Spółka z o.o.
ul. Konstytucji 3 Maja 10 , 34-100 Wadowice
email: metchem@metchem.pl

NIP: 5491980819
DUNS: 422188580
REGON: 072143210
Numer rej. KRS: 0000071497 Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie Wydz. XII Gospodarczy KRS
Kapitał zakładowy: 6.996.000zł

Centrala
tel.: +48 (033) 872 15 00
Zarząd
tel.: +48 (033) 872 15 25
Dział Rozwoju
+48 (033) 872 15 06 do 08
Dział Logistyki
+48 (033) 872 15 15 do 18

Dostawy i odbiory:
Brama towarowa, wjazd od ul. Wenecja - zobacz plan 

Formularz kontaktowy

Masz pytanie? Skontaktuj się za pomocą poniższego formularza