Wykonujemy zarówno montaż pojedynczych komponentów na stanowisku produkcyjnym jak również montaż gotowych podzespołów w wyznaczonych gniazdach montażowych.

Montaż wykonanych półproduktów do wyrobu gotowego realizujemy za pomocą następujących metod:
        • Montaż na urządzeniach montażowo kontrolnych
        • Zgrzewania wibracyjnego oraz ultradźwiękowego
        • Zgrzewania termicznego

Pokrycia lakiernicze i galwaniczne jesteśmy w stanie realizować w wyspecjalizowanych firmach zewnętrznych.