Intencją polityki środowiskowej Spółki „METCHEM” jest, aby we wszystkich działaniach nastawionych na sprawną i komfortową obsługę naszych Klientów, w jak najmniejszym stopniu negatywnie oddziaływać na elementy środowiska, w jakich funkcjonuje Spółka w Wadowicach.

Dążąc do wytwarzania produktów o najwyższej jakości, chcemy równocześnie minimalizować negatywny wpływ na środowisko. Aby temu sprostać będziemy w swojej działalności opierać się na zasadach systemu zarządzania środowiskiem. W tym celu prowadzimy wszystkie rutynowe działania :

  • wywoływanie jak najmniejszych wpływów środowiskowych związanych z funkcjonowaniem zakładu a w szczególności z niszczeniem otaczającej biocenozy, wytwarzania odpadów energetycznych i zużyciem mediów energetycznych w tym wody pitnej,
  • doskonalenie procesów technologicznych i modernizacja urządzeń prowadząca do zmniejszenia szkodliwego oddziaływania na środowisko,
  • zapobieganie niepotrzebnym  wpływom  środowiskowym,
  • szkolenie i aktywizowanie załogi celem poznawania i zmniejszania negatywnego wpływu na stan środowiska,
  • kontrola stanu  środowiska,
  • przestrzeganie wymagań prawnych i innych dotyczących ochrony środowiska, mających zastosowanie w działalności prowadzonej przez Spółkę,
  • stale podnosić  wachlarz i  jakość  usług.

Zapisy zawarte w naszej polityce są realizowane poprzez każdego pracownika Spółki a jej treść jest dostępna publicznie i w miarę potrzeby aktualizowana.


certyfikat ISO14001-2022 PL

certyfikat ISO14001-2022 EN