Metchem Spółka z o.o.
ul. Konstytucji 3 Maja, 34-100 Wadowice

+48 33 872 15 00